Schoolwiki

Invalpool

Stichting Promes, Stichting Talent Westerveld en Stichting Wolderwijs werken samen voor de inzet van de vervangers, met behulp van de VervangingsManager.

In de VervangingsManager wordt de inzet en beschikbaarheid van vervangers bijgehouden.


Inschrijven voor invallijst
Indien u ingeschreven wenst te worden op de invallijst van Stichting Promes verzoeken wij u een aanmeldingsformulier in te sturen.
Als u al ingeschreven staat, kunt u het formulier ook gebruiken om uw beschikbaarheid te wijzigen.

Vervangers worden bij Stichting Promes begeleid door Mirella Spoelder.

Contactpersonen voor de invalpool zijn:

Noortje van der Meer:                     n.vandermeer@stichtingpromes.nl   

Stichting Promes                            0522- 278120

Berthilde Alberts:                            berthilde.alberts@wolderwijs.nl

Stichting Wolderwijs                       0528-741701


Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen dient Stichting Promes in het bezit te zijn van de volgende stukken:
- kopieën diploma/akten/certificaten
- geldig identificatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs geen rijbewijs)
- verklaring omtrent het gedrag

Wij verzoeken u deze stukken, voor zover niet in het bezit van Stichting Promes, toe te voegen aan het aanmeldingsformulier 

 
Het aanmeldingsformulier en de bijbehorende stukken kunt u sturen aan: Stichting Promes, Industrieweg 1B-1, 7944 HT Meppel of mailen naar: n.vandermeer@stichtingpromes.nl

Voor onze scholen zoeken wij:
(ervaren) invalkrachten voor diverse functies
Onderwijsvormen

- (speciaal) basisonderwijs
- voor zeer moeilijk lerenden (cluster 3)
- eerste opvangonderwijs

Functies
- leerkrachten
- onderwijsassistenten
- klassenassistenten
- vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Functie-informatie
Voor deze functie geldt dat een gegadigde
- affiniteit heeft met het onderwijs aan de doelgroep
- stevig in zijn/haar schoenen staat
- collegiaal is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft