Schoolwiki

Beleid

Op deze pagina vindt u een overzicht van afspraken, beleidsstukken, regelingen e.d. welke gelden voor de scholen van Stichting Promes, College van Bestuur, management, GMR, leerkrachten en ondersteunend personeel.


Missie, visie en strategisch beleidsplan
Met het strategisch beleidsplan laat Stichting Promes zien waar ze als organisatie voor openbaar onderwijs voor staat en welke doelstellingen gelden. 


Protocollen


Beleidsstukken 


Jaarverslag


Jaarrekening

Gedragscodes en regelementen