Schoolwiki

Speerpunt 3: Onze professionals Om uitstekend onderwijs te verzorgen en daarbij ook school- en Promesambities te verwezenlijken, zijn onze professionals hard nodig. We passen goed op onze medewerkers en werken vanuit een nieuwe visie op Strategisch HRD (Human Resource Development)- beleid. Wij zijn een onderscheidende en aantrekkelijke werkgever en gaan voor gemotiveerde en bevlogen medewerkers, omdat we ervan overtuigd zijn dat zij zorgen voor het beste onderwijs. In het SHRD-beleid beschrijven wij hoe we medewerkers begeleiden bij het vormgeven van hun loopbaan en meelopen in de fasen van hun (werkzame) leven. Daarmee draagt Promes bij aan werkgeluk bij medewerkers. We verwachten van medewerkers dat ze hun professionele ruimte benutten, dat ze zich verbinden aan de school, het team, ouders en kinderen en met voldoening hun prachtige werk uitvoeren. Hargreaves: ‘Leraren hebben goede en inspirerende collega’s nodig en zouden dat dus zelf ook moeten zijn’ Onze ambities: ▪ Alle scholen (en het bestuur) voeren in de gesprekkencyclus de waarderende dialoog en hebben oog voor de bekwame, vitale, bevlogen en wendbare medewerker ▪ Leraren in opleiding, startende leraren en startende schoolleiders doorlopen een begeleide inductieperiode volgens het beleid ‘Samen opleiden en professionaliseren’ en ‘Start me Up’ ▪ Schoolleiders en intern begeleiders maken samen de transitie ‘van IB naar KC’ (KC+ kwaliteitscoördinator) ▪ Medewerkers maken de eigen ontwikkeling zichtbaar en merkbaar binnen de werkcontext: iedereen leert! Toekomstvisie: Mensen die bij Promes werken zijn bevlogen onderwijsmensen die, door te werken aan hun eigen ontwikkeling, het leren van leerlingen optimaal kunnen zien, begrijpen, begeleiden en stimuleren. Medewerkers halen het beste uit zichzelf, voor zichzelf, voor de kinderen, de school en Promes. Samen, ieder vanuit de eigen rol en opdracht, gaan we voor kwalitatief uitstekend onderwijs.