Schoolwiki

Openbaar Onderwijs

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. Ons onderwijs haalt de wereld de klas in en laat leerlingen hun waarden en idealen ontdekken. Promes beschouwt de democratische waarden, zoals vastgelegd in de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens, dan ook als fundament van het openbaar onderwijs.

Promes vindt het belangrijk dat kinderen op elke school actief de ontmoeting aangaan met de verschillende levensbeschouwingen die een rol spelen in de Nederlandse samenleving. Dat doen we niet alleen omdat het in de kerndoelen voor het basisonderwijs staat, en dus voor iedere school in Nederland verplicht is. Naast het feit dat het verplicht is, hechten we er ook veel belang aan voor de ontwikkeling van kinderen. Immers, in de ontmoeting met mensen die anders tegen allerlei dingen aankijken dan jij, kun je ontdekken wat voor jou zelf belangrijk is. Bovendien willen we op deze wijze kinderen goed voorbereiden op het omgaan met diversiteit in de samenleving. Wij geloven bij Promes in de meerwaarde van ontmoeting en willen graag op zoek gaan naar de verbinding.