Schoolwiki

Wereldgericht onderwijs

De wereld waarin onze leerlingen opgroeien, is niet te vergelijken met de wereld waarin hun leraren zijn opgegroeid. Duurzaamheid, zorgen om het milieu, omgaan met verschillen, oorlog en vrede, identiteit en religie zijn items die de levens van onze leerlingen, en dus onze scholen binnenkomen. Gebaseerd op de acht basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zijn onze professionals een voorbeeld door het stimuleren van ontmoeting, nieuwsgierigheid naar elkaar en luisteren naar elkaar. De stem van de leerling mag klinken en we helpen hen om dit goed en weloverwogen te doen. Goed burgerschapsonderwijs is hierbij cruciaal. We zien digitale geletterdheid* als een belangrijk onderdeel van wereldburgerschap, om juiste informatie van buiten naar binnen te halen en van binnen naar buiten te brengen. Kinderen oefenen hiermee en bouwen zo vaardigheden op voor het digitaal samenleven. Kinderen denken ook na over hun eigen leerroute. Naast het voldoen aan de basisdoelen, mogen zij keuzes maken over wat en hoe ze willen leren. Hun talenten worden gezien, aangesproken en doorontwikkeld. Biesta: ‘Het onderwijs draait niet om methodes of systemen, het onderwijs moet gaan over dat wat de wereld van ons vraagt’ Wij zien net als onze samenwerkingspartners dat het onderwijs van morgen meer hybride wordt. Het is minder tijd- en plaatsgebonden en vindt niet alleen in het leslokaal plaats. ICTmiddelen en digitale geletterdheid zijn een belangrijke katalysator van eigentijds onderwijs, wat ook tijdens de naschoolse opvang en/of thuis kan plaatsvinden. Onze ambities:

  • Door doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs zijn leerlingen merkbaar wereldburgers met interesse in en kennis vanuit humanistische en religieuze bronnen

  • Het bestuur organiseert de inspraak van leerlingen op onderwijsvraagstukken ▪

  • Scholen organiseren de inspraak van leerlingen op hun leeromgeving en leerroute 

  • Door doelgericht en samenhangend te werken aan digitale vaardigheden (leerlijn) zijn leerlingen voorbereid op de toekomst en hun plek in de digitale samenleving 

  • Op iedere school is een goede ICT-leer- en werkomgeving 

  • Leraren en leerlingen zijn digitaal vaardig en -geletterd

Onze toekomstvisie: Kinderen hebben inspraak in wat, hoe en waar ze willen leren. Ze worden gehoord en gezien en voelen zich onderdeel van samenleving. Ze zitten goed in hun vel en stellen zich naar beste kunnen verantwoordelijk op naar zichzelf, de ander en hun omgeving. Op basis van hun morele kompas weten kinderen de binnenwereld, de buitenwereld en de digitale wereld te benutten voor hun leerproces en hun plek in de samenleving.