Schoolwiki

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de organisatie, met name op het functioneren van het college van bestuurd. Het college van bestuur van Promes legt op hoofdlijnen verantwoording af aan haar raad van toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
-Thom Wolters (voorzitter RvT)
-Doesjka Lammers
-Greetje Kruidhof
-Koen Oosterbaan
-Martenique Groen
 
Aanvullende informatie m.b.t. de Raad van Toezicht: