Schoolwiki

Visie op onderwijs

Wij bieden een leer- en leefomgeving die actief meebeweegt met de ontwikkelingen om ons heen. Wij werken samen met anderen aan een kansrijke toekomstgerichte omgeving voor kinderen. De onderwijsbehoeften van kinderen geven richting aan onze keuzes. Op school volgen de kinderen de leerroute die bij hen past. Oog voor elkaars overtuigingen geeft een brede kijk op de wereld. Ons onderwijs draagt bij aan een toekeomstbestendige wereld. Bij Promes hoort iedereen erbij!